Ha koll på din kropp

Förutom med hälsosamma levnadsvanor kan du påverka din cancerrisk genom att iaktta din kropp, delta i screeningundersökningar och ta ett HPV-vaccin.