Viktkontroll

Övervikt är en av de största hälsoriskerna. Övervikt och fetma ökar risken för många cancertyper och förorsakar även många andra vanliga sjukdomar.

När du håller normalvikten eller åtminstone försöker hålla den, kan du minska risken för många sjukdomar. Centrala måttstockar vid viktkontrollen är viktindex (BMI) och midjemått.

Enligt undersökningarna kan man med hjälp av viktkontroll, hälsosam kost och regelbunden motion förebygga minst en tredjedel av de cancerfall som förorsakas av de vanligaste cancertyperna.

Största delen av oss finländare har övervikt, även om den inte mera ökar lika starkt som tidigare. Extra vikt samlas när vi får mera energi av mat och dryck än vi förbrukar. Det händer nuförtiden obemärkt, eftersom vi sitter en stor del av dagen både på jobbet, hemma och i olika trafikmedel. Vi motionerar alltså inte tillräckligt i jämförelse med den energimängd som vi får av allt vi äter och dricker.

Vilka är de cancertyper som övervikten förorsakar?

Övervikt och fett vid midja och mage ökar risken för att insjukna i

  • bröstcancer (efter övergångsåldern)
  • cancer i tjocktarmen och ändtarmen
  • cancer i livmoderkroppen
  • cancer i bukspottkörteln
  • matstrupscancer
  • njurcancer.

Övervikt och fetma ökar möjligtvis också risken för cancer i gallblåsan, levercancer, ovariecancer och aggressiv prostatacancer.

”Vi sitter en stor del av dagen både
på jobbet, hemma och i olika trafikmedel.”

I och med att viktindexet stiger ökar också cancerrisken enligt cancertypen. När viktindexet överskrider gränsen för fetma (BMI > 30), ökar cancerrisken betydligt, med ungefär 20 procent jämfört med normalviktiga (BMI < 25). Svår fetma (BMI > 40) förknippas med en drygt 1,5 gånger större risk för att insjukna i cancer.

Sambandet mellan cancer och fetma är invecklat. Man kan ändå konstatera att ju mera fett man har i sin kropp desto större är risken för att insjukna i vissa cancertyper.