Gå direkt till innehållet

Screening av livmoderhalscancer

I Finland ordnar välfärdsområdena avgiftsfri screening för livmoderhalscancer för kvinnor i en viss ålder. Att delta i cancerscreeningen är ett effektivt sätt att minska cancerrisken.

Till vem och varför?

Alla kvinnor i åldern 30–65 kallas till screening vart femte år. I vissa kommuner kallas man till screening redan vid 25 års ålder.
Screening är enkel metod för att upptäcka cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Tack vare screening har man i Finland lyckats minska förekomsten av livmoderhalscancer med 80 procent.

Den viktigaste riskfaktorn för livmoderhalscancer är långvarig infektion med humant papillomvirus, HPV-infektion. Screening av kvinnor under 25 år lönar sig inte eftersom 90 procent av HPV-infektionerna hos unga läker spontant. Screening har inte heller visat sig skydda mot cancer i den här åldersgruppen.

Screening livmoderhalscancer

1.

Kallelsen skickas till din hemadress. Det går att ändra den angivna tiden. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer som har spärrmarkering och därför behöver de själva kontakta den enhet som ordnar screeningen.

2.

Besök på mottagningen. Sjukskötaren tar ett prov från slidan, livmodermunnen och livmoderhalskanalen. Det kan kännas som ett litet nyp och efter provtagningen kan du blöda lite grann.

Under besöket ska du fylla i en blankett där det frågas när du senast haft mens, vilket preventivmedel (eller vilken hormonersättningsbehandling) du använder och när du senast har gett ett cellprov samt vilket resultatet var.

3.

Provet undersöks i ett laboratorium I provet letar man efter cellförändringar (ett s.k. traditionellt papa-prov) eller HPV-virus. Om HPV-virus som är förknippat med cancer hittas i provet, undersöks också huruvida det i screeningprovet syns eventuella cellförändringar i livmoderhalsen (papa-prov).

4.

Svaret skickas till din hemadress.

4a.

Normalt resultat – nästa kallelse kommer om fem år.

4b.

Oklart resultat eller lindriga cellförändringar (klassificering ASC-US, LSIL hos kvinnor under 30 år) eller om HPV-testet är positivt, men det finns endast lindriga cellförändringar i papa-provet: nästa kallelse kommer om 18–24 månader.

4c.

Om man misstänker cancer eller upptäcker större cellförändringar (ASC-H, HSIL, AGC-FN, AGC-NOS, LSIL hos 30 år fyllda eller återkommande ASC-US): kallelse till kolposkopi.

Kolposkopi är en endoskopisk mikroskopundersökning av vagina och livmodermunnen, som utförs polikliniskt på ett sjukhus. Vid kolposkopi behandlas livmodermunnen med ättika, och av de förändringar som därefter syns i olika färger tas ett vävnadsprov.

Även om du skulle få en kallelse till kolposkopi, handlar det nästan alltid om en lindrig förändring, som inte är cancer och inte heller ett förstadium till cancer.

5.

Om det i vävnadsproverna från kolposkopin upptäcks förändringar som tyder på ett förstadium, får du en kallelse till ett ingrepp där de förändrade områdena avlägsnas.

Läs mera om screening av cancer i livmoderhalsen

Cancer i livmoderhalsen(öppnas i ett nytt fönster) (på finska, Allt om cancer)