Gå direkt till innehållet

Screening av livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer har förstadier som kan hittas i screening och behandlas innan de utvecklas till cancer. I Finland får alla 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringar en kallelse till screening av livmoderhalscancer. I vissa kommuner erbjuds screening även till 25- och 65-åringarna. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress.

Screening livmoderhalscancer

1.

Kallelsebrev hem –  det är möjligt att ändra den angivna tiden. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer med en spärrmarkering, då du måste själva kontakta utföraren av screeningen.

2.

Besök på mottagningen Sjukskötaren tar ett prov av vagina, livmodermunnen och livmoderhalsen. Provtagningen kan göra en aning ont och man kan blöda lite grann efteråt.

Under besöket ska du fylla i en blankett där det frågas när du senast haft mens, vilket preventivmedel (eller vilken hormonersättningsbehandling) du använder och när du senast har gett ett cellprov samt vilket resultatet var.

3.

Provet undersöks i ett laboratorium I provet letar man efter cellförändringar (ett s.k. traditionellt papa-prov) eller HPV-virus. Om HPV-virus som är förknippat med cancer hittas i provet, undersöks också huruvida det i screeningprovet syns eventuella cellförändringar i livmoderhalsen (papa-prov).

4.

Svaret kommer till hemadressen per post

4a.

normalt resultat – nästa kallelse kommer om fem år

4b.

oklart resultat eller lindriga cellförändringar (klassificering ASC-US, LSIL hos kvinnor under 30 år) – eller om HPV-testet är positivt, men det finns endast lindriga cellförändringar i papa-provet, nästa kallelse om 1–2 år

4c.

de som får ett AGC-NOS -resultat ska genomgå kolposkopi eller ge ett nytt prov om 4–6 månader

4d.

om allvarligare cellförändringar hittas (ASC-H, HSIL och AGC-FN, LSIL hos kvinnor 30 år gammal eller äldre eller upprepande ASC-US) – får kunden en kallelse till kolposkopi.

Kolposkopi är en endoskopisk mikroskopundersökning av vagina och livmodermunnen, som utförs polikliniskt på ett sjukhus. Vid kolposkopi behandlas livmodermunnen med ättika, och av de förändringar som därefter syns i olika färger tas ett vävnadsprov.

Även om du skulle få en kallelse till kolposkopi, handlar det nästan alltid om en lindrig förändring, som inte är cancer och inte heller ett förstadium till cancer.

5.

(endast efter 4c och 4d) Om det i vävnadsprovet upptäcks förändringar som tyder på ett förstadium, får du en kallelse till ett ingrepp där de förändrade områdena avlägsnas.

Läs mera om screening av cancer i livmoderhalsen

Cancer i livmoderhalsen(öppnas i ett nytt fönster) (på finska, Allt om cancer)