Gå direkt till innehållet

Observera dina födelse­märken

En fullvuxen finländare har i genomsnitt 50 godartade födelsemärken. De kan indelas i medfödda födelsemärken som alltså funnits på huden sedan födseln och förvärvade födelsemärken som uppstår först senare.

Melanom är en allvarlig hudcancertyp som får sin början i hudens pigmentceller. En förändring som uppenbarar sig i ett existerande födelsemärke kan vara ett förstadium till melanom. Emellertid utvecklas endast 20–30 % av alla melanomfall i ett existerande födelsemärke. Resten bildas på sådana ställen där det inte tidigare har funnits något födelsemärke.

”Det är bra att
observera sin hud.”

Man kan minska risken för hudcancer med sitt eget beteende. Till och med 95 procent av hudcancerfallen beror på solens UV-strålning.

Solen

Bästa sättet att lära sig känna alla sina födelsemärken är att observera huden regelbundet. Det finns skäl att följa med ett födelsemärke som växer snabbt, är sårigt eller blöder. Använd spegel för att se även områden som du inte annars kan se.

Det är bra att observera sin hud särskilt när man har känslig hud eller andra anlag som har en tendens att höja risken för melanom.

Exponerande faktorer är till exempel:

  • Många födelsemärken (över 100)
  • Upprepad solsveda särskilt i tidig ålder, men också senare
  • Hudtyp som gör att man bränner sig lätt i solen, fräknar och rött eller rågblont hår
  • Melanom i släkten
  • Tidigare melanom
  • Atypiska födelsemärken

Melanom ser inte likadant ut som ett vanligt födelsemärke: storleken, formen, färgen och gränsen till huden är annorlunda.

Lägg märke till speciellt följande tecken:

  • färgen är ojämn
  • området har en diameter på över 6 mm
  • gränsen till huden är ojämn
  • födelsemärkets olika delar är asymmetriska.

Om du märker en förändring i ett födelsemärke eller hittar ett nytt födelsemärke på huden som avviker på något sätt från det normala, gå till läkaren. Också ett rodnande, kliande eller blödande födelsemärke ska visas för läkaren.

Diagnos av hudcancer fastställs på basis av ett vävnadsprov som patologen granskar. Om hudmelanomet upptäcks i ett tidigt skede kan det ännu behandlas med en operation, och då är prognosen också god. När hudmelanomet har hunnit framskrida, kan den sprida sig till andra organ.

Läs mer om hudcancer

Hudcancer(öppnas i ett nytt fönster) (Allt om cancer)