Kost

Det vi äter har en stor betydelse för vår hälsa. Kosten kan antingen försvaga eller förbättra vårt hälsotillstånd. Kosten påverkar även risken för cancer.

Vissa matvanor, såsom en vegetariskt betonad kost med mängder av grönsaker, minskar risken för cancer, medan andra vanor, såsom riklig konsumtion av köttprodukter, ökar den. Kosten är en helhet som består av enskilda val varje dag. Även små beslut framhävs på längre sikt.

Det är svårt att bedöma hur många cancerfall som skulle kunna förebyggas med hjälp av hälsosam kost eller hur kraftigt ohälsosamma matvanor främjar utvecklingen av cancer. Ätandet förknippas med många olika frågor, allt från enstaka näringsämnen till matvanor och viktkontroll. Det går inte entydigt att räkna ihop alla dessa faktorer.

Sakkunniga har ändå beräknat att minst en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas med hjälp av hälsosam kost, viktkontroll och tillräcklig motion. Hälsosam kost skyddar också mot många sjukdomar och hjälper oss att orka bättre i vardagen.

Vilka cancertyper skyddar kosten oss mot och vilka utsätter den oss för?

Hur och vad vi äter förknippas med risken för många cancertyper.

Ätandet påverkar cancerrisken via många skilda mekanismer:

  • En del näringsfaktorer, som köttprodukter, kan enbart utsätta människan för en risk för cancer
  • Cancerframkallande ämnen kan förekomma i näringen på grund av föroreningar i eller en förskämning av maten. Ett exempel är alfatoxinerna som utsöndras av vissa mögelarter och kan förekomma i t.ex. nötter
  • Matlagning, t.ex. fräsning, kan ge upphov till cancerframkallande föreningar
  • Kosten saknar eller innehåller för lite näringsfaktorer som skyddar mot cancer (t.ex. grönsaker)
  • Övervikt ökar risken för vissa cancerformer. Kosten spelar en central roll vid viktkontroll
  • Viktigare än enskilda näringsämnen är dock kosten som helhet.