Gå direkt till innehållet

Screening av bröstcancer eller mammografi

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor i Finland. Årligen drabbas ungefär 5000 kvinnor av bröstcancer.

Med hjälp av screening av bröstcancer eller mammografiundersökning kan man konstatera bröstcancer redan i ett tidigt skede. Ungefär 40 % av bröstcancerfall konstateras vid screening. Screening av bröstcancer baserar sig på mammografi dvs. röntgenundersökning av bröst.

I Finland ordnar kommunerna vartannat år en avgiftsfri screening till 50–69-åringar. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress.

Screening bröstcancer

1.

Du får kallelsebrevet per post. Om den avgivna tiden inte passar dig, kan du ändra den antingen per telefon eller via nätet. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer med en spärrmarkering, då du måste själva kontakta utföraren av screeningen.

2.

Vid screening av bröstcancer används mammografi, en röntgenundersökning av brösten, där brösten pressas mellan två skivor och avbildas från ett eller flera håll.

3.

Två radiologer granskar bilderna.

4a.

Om resultatet är normalt, kommer svaret till hemadressen per post.

4b.

Om bilderna visar på förändringar, får du en kallelse till tilläggsundersökningar antingen per telefon eller per post.

Ungefär tre av hundra kvinnor som deltagit i screeningen får en kallelse till tilläggsundersökning. Hos de flesta handlar det om en godartad cellförändring som inte kräver ytterligare åtgärder.

Tilläggsundersökningar är bl.a. ytterligare mammografibilder, ultraljudsundersökning, tömning och avbildning av en blåsa (pneumocystografi), avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedel (duktografi) och finnålsbiopsi (cellprov) och nålbiopsi (vävnadsprov) eller olika kombinationer av dessa.

5.

Om cancer inte kan uteslutas i tilläggsundersökningarna, får den som undersöks en remiss till ett kirurgiskt ingrepp. Ingreppet utförs på sjukhus i syfte att definitivt klarlägga hurdan tumör det handlar om. Cirka 20 procent av kvinnorna som får en remiss till tilläggsundersökningar får en bröstcancerdiagnos.

Läs mer om screening av bröstcancer

Bröstcancer(öppnas i ett nytt fönster) (Allt om cancer)