Alkohol

Alkoholbruk är en ohälsosam levnadsvana och bland de viktigaste riskfaktorerna för cancer. Ju mera man konsumerar alkohol, desto högre är risken för att insjukna i cancer. Även måttlig alkoholkonsumtion ökar cancerrisken.

Årligen förorsakar alkohol uppskattningsvis upp till 1 200 cancerfall i Finland. Cancerfall som förorsakas av alkohol har blivit vanligare.

Alla alkoholdrycker ökar cancerrisken. För cancern har det ingen betydelse om man dricker vin, öl, cider eller sprit. Mängden alkohol man dricker är den avgörande faktorn.

Vilka cancertyper förorsakas av alkohol?

Alkohol kan förorsaka åtminstone

  • cancer i munnen, svalget, struphuvudet och matstrupen
  • levercancer
  • tarmcancer
  • bröstcancer

Personer som regelbundet konsumerar fyra alkoholportioner per dag har en 2–3-faldig ökad risk för att insjukna i cancer i munnen, svalget, struphuvudet och matstrupen. En motsvarande mängd alkohol förorsakar även en 1,5-faldig ökad risk för att insjukna i bröst- eller tarmcancer. Ju större alkoholkonsumtionen är, desto högre blir risken för att insjukna i cancer.

I fråga om bröstcancer är det viktigt att inse att redan en daglig alkoholportion ökar risken att insjukna med ca 10 %.

Alkohol skadar levercellerna. Riklig och långvarig alkoholkonsumtion ökar risken för levercirros. Levercirrosen är i sin del den viktigaste riskfaktorn för levercancer. Hos 10–20 % av levercirrospatienterna uppstår levercancer.