Solen

På sommaren och semesterresor är solljuset och solens underbara värme kronan på verket för många. Det är dock viktigt att vara försiktig med solljuset. Stora mängder UV-strålning och solsveda ökar risken för att insjukna i hudcancer.

Risken för hudcancer är verklig även i Finland, även om solen inte gassar på samma sätt som i de varma, sydliga länderna.

Hudcancer förorsakas nästan alltid av solens UV-strålning. Till och med 95 % av hudcancerfallen kan förebyggas om man skyddar sig rätt från solen. Det främsta sättet att skydda sig från solens strålar är att hålla sig i skuggan.

Vilka cancertyper förorsakar UV-strålningen?

UV-strålningen förorsakar hudcancer, som melanom, spinocellulär cancer och basalcellscancer. UV-strålning som solen producerar är den viktigaste riskfaktorn för hudcancer. Om man bränner sig upprepade gånger och exponeras för solen i hela sitt liv, ökar risken för hudcancer.

Hudcancerfall har blivit vanligare under de senaste åren. Det beror främst på att befolkningen åldras. Samtidigt vistas man nuförtiden mera lättklädd i solen, vilket också kommer fram i statistiken.

Melanom

Melanom är den farligaste hudcancertypen, eftersom den sprider sig snabbt och skickar metastaser. Risken för melanom ökar särskilt om man bränt sig i ung ålder. Också alltför intensivt solbadande och användning av solarium ökar risken.

Melanom har under flera decennier varit en av de cancertyper som snabbt blivit vanligare. Karakteristiskt för hudmelanom är att det uppstår på kroppen eller extremiteterna. Till skillnad från andra hudcancertyper förekommer melanom även hos relativt unga människor.

Den största risken för att insjukna i melanom ligger hos dem som har

  • ljus hud och bränner sig lätt (hudtyp 1 eller 2)
  • rött eller ljust hår och ljusa ögon
  • många födelsemärken eller fräknar
  • melanom i släkten (ärftlighet)
  • bränt sig upprepade gånger i solen.

Ofta uppstår melanom som ett nytt födelsemärke eller en ny hudförändring. Uppskattningsvis vart tredje melanom får sin början i ett existerande födelsemärke. Om du har ett födelsemärke vars utseende ändras eller du hittar ett nytt födelsemärke som gör dig misstänksam, visa det för läkaren.

Observera dina födelsemärken

Andra former av hudcancer

Spinocellulär cancer och basalcellscancer (basaliom) utvecklas till följd av långvarig exponering för solen och oftast hos äldre människor.

Dessa cancertyper förekommer främst i ansiktet och händerna, dvs. i områden som ständigt exponeras för solen. Basalcellscancer är den vanligaste, men samtidigt den ofarligaste av alla hudcancertyper, eftersom den är lokal och inte skickar några metastaser. Spinocellulär cancer och basalcellscancer har vanligtvis en god prognos.

Läs mera om hudcancer

Hudcancer (Allt om cancer)