Arbete och omgivning

Det finns många kemikalier och andra faktorer i vår omgivning som kan öka risken för cancer. Dessa föreningar kan vara naturliga, såsom radon och solens strålning, eller ämnen som människan har åstadkommit t.ex. genom industrin.

Vi kan inte alltid välja själva vilka ämnen som vi exponeras för.

Också på en del arbetsplatser kan man bli utsatt för cancerframkallande ämnen eller t.ex. strålning. De vanligaste arbetsrelaterade exponeringsfaktorerna är solens strålning, radon, trädamm, asbest och bensen.

Av alla cancertyper som förorsakas av arbetsmiljön är mesoteliom den vanligaste i Finland. Mesoteliom betyder cancer i lungsäcken eller lungcancer och förorsakas av att behandla asbest eller andas asbestdamm.

Andra arbetsrelaterade cancertyper är urinblåscancer, leukemi, angiosarkom i levern (cancertyp som utgår från blodkärl i levern) och hudcancer.