Gå direkt till innehållet

Undersök dina bröst

Att delta i screening är det effektivaste sättet att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Ibland hittar man själv en ovanlig förändring i bröstet. Då är det alltid skäl att låta undersöka bröstet.

Vad gör jag om jag hittar en oroväckande förändring i bröstet?

Det är bra att känna sina bröst och veta hur de normalt känns och ser ut. Om du själv eller någon annan märker ovanliga förändringar i bröstet är det skäl att boka en läkartid på din hälsostation, på företagshälsovården eller privat. Det här gäller oberoende av om du nyligen varit på mammografi eller är på väg på mammografi inom kort.

Det vanligaste symtomet är en knöl i bröstet. Det är bra att komma ihåg att det kan finnas många slags godartade förändringar i brösten som till exempel cystor, bindvävsknölar eller ojämnheter i fettvävnaden. Förändringar i brösten beror inte alltid på cancer. Men det är ändå skäl att alltid låta undersöka nya förändringar i brösten.

Förändringar som kräver fortsatta undersökningar:
• knöl i bröstet eller armhålan
• förändringar i bröstets form
• indragen hud på bröstet
• utslag eller sår på vårtgården
• indragen bröstvårta eller vätska från bröstvårtan
• rodnad eller svullnad i bröstet

Genom en mammografiundersökning som görs som screening eller av andra orsaker kan bröstcancer ofta upptäckas innan den gett några symtom. Det lönar sig alltid att delta i screening. Ju tidigare cancern upptäcks desto bättre kan den behandlas.

Läs mer: Screening för bröstcancer

Om du vet att du hör till en medelriskgrupp eller högriskgrupp får du anvisningar från specialistvården för hur du ska undersöka dina bröst.

Bröstcancer är vanligast bland kvinnor, men också män och icke-binära personer kan drabbas.

Läs mer om bröstcancer på webbplatsen Allt om cancer: Bröstcancer