Tobaks­produkter

Upp till en tredjedel av alla cancerfall beror på tobaksrökning. Det effektivaste sättet att förebygga cancer är definitivt att leva utan tobak. Det lönar sig alltid att sluta röka.

Ungefär varannan rökare dör av tobaksrelaterade sjukdomar om de inte slutar röka. Användning av tobaksprodukter är i Finland och i hela världen den viktigaste orsaken som kan förebyggas till sjukdomar och för tidiga dödsfall.

”Alla tobaksprodukter
är skadliga.”

Tobaksprodukter är välutvecklade produkter som framkallar och upprätthåller beroende. Tobaksprodukter är cigaretter, cigarrer, pipa, olika sorters snus och vattenpipa.

Alla tobaksprodukter är skadliga oberoende om man röker, snusar eller tuggar dem eller om man blir utsatt för passiv rökning. Den största cancerrisken är förknippad med tobaksrökning, eftersom det vid förbränningsprocessen bildas flera farliga, cancerframkallande ämnen.

Även andra nikotinprodukter som elcigarett och e-shisha framkallar beroende och är hälsoskadliga.

Den goda nyheten är att antalet rökare har sjunkit i Finland. År 2014 rökte 16 procent av vuxna dagligen, män något oftare än kvinnor. Förbrukningen av andra tobaksvaror och nikotinprodukter som elcigaretter och snus har dock stigit oroväckande mycket under de senaste åren.