Virus och bakterier

Man kommer sällan att tänka på virus och bakterier i samband med cancersjukdomar, men en del virus och bakterier förorsakar cancer. Enligt bedömningarna förorsakar virus- och bakterieinfektioner 15–20 % av alla cancerfall i världen.

I utvecklingsländer är cancerfall som förorsakats av infektioner vanligare än i utvecklade länder.

Olika virus- och bakterieinfektioner förorsakar cancer på olika sätt. Vissa har en direkt inverkan på de gener som definierar celltillväxten, medan vissa ger upphov till ett kroniskt infektionstillstånd som till slut kan leda till cancer.

En del infektioner försvagar människans eget immunförsvar, och kroppen har inte då förmågan att kämpa mot cancer.

”Beroende på viruset eller
bakterien kan du skydda din hälsa på olika sätt.”

Största delen av människor som får en virus- eller bakterieinfektion får inte alls cancer. Utöver smittan spelar också många andra faktorer, såsom levnadsvanorna, in i canceruppkomsten.

Beroende på viruset eller bakterien kan du skydda din hälsa på olika sätt. Mot vissa virus kan man skydda sig med ett vaccin eller genom att använda kondom. Det finns dock inte alltid något sätt att skydda sig.

På den här sidan har vi samlat information om viktiga cancerframkallande virus och bakterier.