Gå direkt till innehållet

Screening av tarmcancer

Tarmcancer omfattar både cancer i tjocktarmen och cancer i ändtarmen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Finland: drygt 3000 personer insjuknar i tarmcancer varje år.

Delta i screening

I Finland ordnar kommunerna avgiftsfri screening. Syftet med screening eller massundersökningar är att hitta cancer så tidigt som möjligt, eftersom det då är mycket lättare att behandla sjukdomen.

Med hjälp av screening kan man minska användningen av tunga cancerbehandlingar och framför allt dödsfall på grund av cancer.

För vem och varför?

Screening för tarmcancer tas i bruk i hela landet 2022. Screeningen gäller alla i åldern 60-68. Stegvis kommer screeningen att utvidgas till alla i åldergruppen 56-74. Screeningen görs med två års mellanrum. Tarmcancer är vanligast i denna åldersgrupp.

Tarmcancer screening

1.

Du får kallelsebrevet per post. Du kan ta provet när som helst det passar dig. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer med en spärrmarkering, då du måste själva kontakta utföraren av screeningen.

2.

Du tar screeningprovet själv hemma i samband med ett toalettbesök. Teststickan skickas per post i ett pappkuvert till ett screeninglaboratorium. Postavgiften på returkuvertet är betald.

3.

Provet undersöks i ett laboratorium. Man letar efter tecken på blod som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

4.

Svaret kommer till hemadressen per post.

4a.

Normalt resultat – nästa kallelse kommer om två år.

4b.

Det finns blod I provet. Om det finns blod i provet, får du i samma brev också anvisningar för hur du ska kontakta screening vårdare av din hem kommun för att klarlägga orsaken till blodet.

Hos cirka fyra personer av hundra är testresultatet positivt, dvs. det har funnits tecken på blod i avföringen. Vanligtvis betyder det inte cancer, men blodets orsak måste fastställas.

5.

Kolonoskopi I allmänhet utreder man orsaken till blod i avföringen med koloskopi (en undersökning av tjocktarmen).

Hälsocentral eller sjukhus förser detaljerade instruktioner om koloskopi. Ett böjligt instrument förs in i tarmen och med detta koloskop kan man ta provbitar och ta bort små

6.

Behandling Om man diagnostiserar cancer i tilläggsundersökningarna, får du nödvändiga behandlingar.

Läs om tjock- och ändtarmscancer: Tjocktarmscancer of ändtarmscancer – Allt om cancer