Gå direkt till innehållet

Tarmcancer screening började

Tarmcancer omfattar både cancer i tjocktarmen och cancer i ändtarmen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Finland: drygt 3000 personer insjuknar i tarmcancer varje år. Det förnyade screeningprogrammet för tarmcancer började i Finland i april.

För vem, varför och hur?

Till screeningen kallas alla 60–74-åriga män och kvinnor med två års mellanrum, eftersom de flesta nya fall av tarmcancer finns hos personer över 60 år.
De kommuner som 2020 organiserar screening:

Gustavs, Jyväskylä, Muurame, Orivesi, Pemar, Posio,  Sagu, S:t Karins,  Säkylä, Tammerfors, Uleåborg, Ylitornio

Under de första två åren av screeningprogrammet d.v.s. 2019-2020 kallas 60-, 62-, 64- och 66- åringar till screeningen i frivilliga pilotkommuner. I fortsättningen utvidgas screeningen gradvis till ett nationellt program.
Med hjälp av screeningen försöker man upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede då den inte ännu förorsakar symtom. Syftet med screeningen är att minska antalet dödsfall i tarmcancer.
Vid screening för tarmcancer letar man efter tecken på blod i avföringen. Screeningprovet tas själv hemma i samband med ett toalettbesök och skickas per post till ett screeninglaboratorium där det ska undersökas. Postavgiften på returkuverten är betald.

Läs mer om situationer där du kanske undrar om deltagandet i screeningen

Hurdana är symptomen på tarmcancer då? Läs mer om tarmcancer.