Gå direkt till innehållet

VAD HÄNDER OM…? FRÅGOR OM SCREENING AV TARMCANCER

Vad händer om jag inte har några symtom?

Det lönar sig alltid att delta i screeningen. Ofta förorsakar sjukdomen inga symtom i början. Symtomen kan också vara mycket diffusa. I synnerhet ger förstadier inga symtom. Med hjälp av screeningtestet kan man dock hitta och behandla dem på ett tidigt stadium.

Vad händer om jag har symtom?

Det lönar sig alltid att delta i screeningen. Symtom hindrar inte deltagandet. Du borde ändå inte vänta på kallelse till screening om du har symtom, men kontakta en läkare.

Om du har ständiga symtom i tarmens funktion eller rektal blödning, ta alltid kontakt med en läkare. Gör det även om du nyligen skulle ha deltagit eller snart ska delta i tarmcancerscreening. I de flesta fall visar sig undersökningar att symtomen inte beror på cancer.

Vad händer om jag använder något läkemedel mot förstoppning?

Du kan fortsätta använda det enligt bruksanvisningen. Du kan ta ett screeningprov även om du har något läkemedel som påverkar avföring eller tarmtömning. Det finns inga läkemedel eller sjukdomar som skulle hindra provtagningen.

Vad händer om jag just ska gå på en resa?

Trevlig resa! Du kan bra senarelägga provtagningen tills du kommer tillbaka. Du kan delta i screeningen, d.v.s. ta ett prov när som helst som passar dig bäst. Kallelsen gäller till slutet av kalenderåret. Men kom ihåg att skicka provet snart efter att det tagits till laboratoriet.

Vad händer om jag just har diarré?

Diarré är inte ett hinder för deltagande, men användningen av FIT-testet kan vara svårt. Du kan senarelägga provtagningen tills diarréen har gått. Kallelsen gäller till slutet av kalenderåret.

Om tarmfunktion känns onormalt länge eller upprepade gånger, kontakta en läkare.