Motion

En aktiv livsstil med mycket motion är en av grunderna för vår hälsa. Motion gynnar vårt välbefinnande väsentligt. Vi behöver både ansträngande konditionsträning och vardagsmotion.

Enligt undersökningar kan man med hjälp av motion, hälsosam kost och viktkontroll förebygga minst en tredjedel av alla cancerfall.

Regelbunden motion är det bästa man kan göra för att må bra. Gå upp för trapporna i stället för att ta hissen, gör hushållsarbeten, cykla och lämna bilen hemma. All motion, även korta snuttar, främjar din hälsa.

Regelbunden vardagsmotion är ett klokare val än sällan förekommande konditionsträning. Med tanke på cancer minskar man dock risken för cancer allra effektivast genom att utöva ansträngande konditionsträning flera gånger i veckan. Men inte skyddar detta heller från alla hälsorisker om man annars lever sin vardag passivt och utan att röra sig.

Vilka cancertyper kan man förebygga genom att motionera?

Fysisk aktivitet förebygger tjocktarmscancer, bröstcancer och cancer i livmoderkroppen.

Ju mera man motionerar, desto mindre blir risken för cancer. Den gynnsamma effekt som fysisk aktivitet har på cancerrisken ökar i takt med träningens hårdhet. Man ska motionera regelbundet (gärna varje dag, minst 5 gånger i veckan) och långvarigt (under hela sitt liv) och intensiteten ska vara måttlig eller hög.

Om man motionerar sju timmar i veckan är risken för bröstcancer 25 % mindre jämfört med gruppen som motionerar allra minst. Risken för tjocktarmscancer är ca 25 procent, enligt vissa undersökningar t.o.m. 40 procent, mindre hos dem som motionerar regelbundet än hos dem som inte motionerar.

”Ju mera man motionerar,
desto mindre blir risken för cancer.”

Övervikt och särskilt fett kring midjan ökar risken för att insjukna i cancer i livmoderkroppen. Cancerrisken ökar ju mera man har övervikt. Ansträngande eller mycket ansträngande motion minskar risken för cancer i livmoderkroppen särskilt hos feta kvinnor med upp till 40 %.

Fysisk aktivitet hjälper också till att kontrollera vikten. Genom att hålla normalvikt kan man ytterligare minska risken för bröstcancer och tjocktarmscancer. Därutöver kan man genom att hålla normalvikt delvis minska risken för många andra cancertyper, såsom njurcancer, matstrupscancer och cancer i bukspottskörteln.

 

Ge din vän ett motionspresentkort!

Välj en gren som passar er båda och njut av kvalitedstid med din vän.

Skicka ett kort