Gå direkt till innehållet

Screening

Det är ett mycket effektivt sätt att minska risken för vissa cancertyper att delta i cancerscreeningar.

I Finland ordnar kommunerna avgiftsfri screening av livmoderhalscancer och bröstcancer (mammografi) till kvinnor i vissa åldrar.

Syftet med screening eller massundersökningar är att hitta cancer så tidigt som möjligt, eftersom det då är mycket lättare att behandla sjukdomen. Med hjälp av screening kan man minska användningen av tunga cancerbehandlingar och framför allt dödsfall på grund av cancer.

Screening av tarmcancer

Tarmcancer omfattar både cancer i tjocktarmen och cancer i ändtarmen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Finland: drygt 3000 personer insjuknar i tarmcancer varje år. Det förnyade screeningprogrammet för tarmcancer började i Finland i april 2019.

Tarmcancer screening

1.

Du får kallelsebrevet per post. Du kan ta provet när som helst det passar dig.

2.

Du tar screeningprovet själv hemma i samband med ett toalettbesök. Teststickan skickas per post i ett pappkuvert till ett screeninglaboratorium. Postavgiften på returkuvertet är betald.

3.

Provet undersöks i ett laboratorium. Man letar efter tecken på blod som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

4.

Svaret kommer till hemadressen per post.

4a.

Normalt resultat – nästa kallelse kommer om två år.

4b.

Det finns blod I provet. Om det finns blod i provet, får du i samma brev också anvisningar för hur du ska kontakta screening vårdare av din hem kommun för att klarlägga orsaken till blodet.

Hos cirka fyra personer av hundra är testresultatet positivt, dvs. det har funnits tecken på blod i avföringen. Vanligtvis betyder det inte cancer, men blodets orsak måste fastställas.

5.

Kolonoskopi I allmänhet utreder man orsaken till blod i avföringen med koloskopi (en undersökning av tjocktarmen).

Hälsocentral eller sjukhus förser detaljerade instruktioner om koloskopi. Ett böjligt instrument förs in i tarmen och med detta koloskop kan man ta provbitar och ta bort små

6.

Kirurgisk behandling Om man diagnostiserar cancer i tilläggsundersökningarna, får du nödvändiga behandlingar.

 

Screening av livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer har förstadier som kan hittas i screening och behandlas innan de utvecklas till cancer. I Finland får alla 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringar en kallelse till screening av livmoderhalscancer. I vissa kommuner erbjuds screening även till 25- och 65-åringarna. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress.

Screening livmoderhalscancer

1.

Kallelsebrev hem –  det är möjligt att ändra den angivna tiden

2.

Besök på mottagningen Sjukskötaren tar ett prov av vagina, livmodermunnen och livmoderhalsen. Provtagningen kan göra en aning ont och man kan blöda lite grann efteråt.

Under besöket ska du fylla i en blankett där det frågas när du senast haft mens, vilket preventivmedel (eller vilken hormonersättningsbehandling) du använder och när du senast har gett ett cellprov samt vilket resultatet var.

3.

Provet undersöks i ett laboratorium I provet letar man efter cellförändringar (ett s.k. traditionellt papa-prov) eller HPV-virus. Om HPV-virus som är förknippat med cancer hittas i provet, undersöks också huruvida det i screeningprovet syns eventuella cellförändringar i livmoderhalsen (papa-prov).

4.

Svaret kommer till hemadressen per post

4a.

normalt resultat – nästa kallelse kommer om fem år

4b.

oklart resultat eller lindriga cellförändringar (klassificering ASC-US, LSIL hos kvinnor under 30 år) – eller om HPV-testet är positivt, men det finns endast lindriga cellförändringar i papa-provet, nästa kallelse om 1–2 år

4c.

de som får ett AGC-NOS -resultat ska genomgå kolposkopi eller ge ett nytt prov om 4–6 månader

4d.

om allvarligare cellförändringar hittas (ASC-H, HSIL och AGC-FN, LSIL hos kvinnor 30 år gammal eller äldre eller upprepande ASC-US) – får kunden en kallelse till kolposkopi.

Kolposkopi är en endoskopisk mikroskopundersökning av vagina och livmodermunnen, som utförs polikliniskt på ett sjukhus. Vid kolposkopi behandlas livmodermunnen med ättika, och av de förändringar som därefter syns i olika färger tas ett vävnadsprov.

Även om du skulle få en kallelse till kolposkopi, handlar det nästan alltid om en lindrig förändring, som inte är cancer och inte heller ett förstadium till cancer.

5.

(endast efter 4c och 4d) Om det i vävnadsprovet upptäcks förändringar som tyder på ett förstadium, får du en kallelse till ett ingrepp där de förändrade områdena avlägsnas.

Läs mera om screening av cancer i livmoderhalsen

Cancer i livmoderhalsen (på finska, Allt om cancer)

Screening av bröstcancer eller mammografi

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor i Finland. Årligen drabbas ungefär 5000 kvinnor av bröstcancer.

Med hjälp av screening av bröstcancer eller mammografiundersökning kan man konstatera bröstcancer redan i ett tidigt skede. Ungefär 40 % av bröstcancerfall konstateras vid screening. Screening av bröstcancer baserar sig på mammografi dvs. röntgenundersökning av bröst.

I Finland ordnar kommunerna vartannat år en avgiftsfri screening till 50–69-åringar. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress.

 

Screening bröstcancer

1.

Du får kallelsebrevet per post. Om den avgivna tiden inte passar dig, kan du ändra den antingen per telefon eller via nätet.

2.

Vid screening av bröstcancer används mammografi, en röntgenundersökning av brösten, där brösten pressas mellan två skivor och avbildas från ett eller flera håll.

3.

Två radiologer granskar bilderna.

4a.

Om resultatet är normalt, kommer svaret till hemadressen per post.

4b.

Om bilderna visar på förändringar, får du en kallelse till tilläggsundersökningar antingen per telefon eller per post.

Ungefär tre av hundra kvinnor som deltagit i screeningen får en kallelse till tilläggsundersökning. Hos de flesta handlar det om en godartad cellförändring som inte kräver ytterligare åtgärder.

Tilläggsundersökningar är bl.a. ytterligare mammografibilder, ultraljudsundersökning, tömning och avbildning av en blåsa (pneumocystografi), avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedel (duktografi) och finnålsbiopsi (cellprov) och nålbiopsi (vävnadsprov) eller olika kombinationer av dessa.

5.

Om cancer inte kan uteslutas i tilläggsundersökningarna, får den som undersöks en remiss till ett kirurgiskt ingrepp. Ingreppet utförs på sjukhus i syfte att definitivt klarlägga hurdan tumör det handlar om. Cirka 20 procent av kvinnorna som får en remiss till tilläggsundersökningar får en bröstcancerdiagnos.

Läs mer om screening av bröstcancer

Bröstcancer (Allt om cancer)