Archive for the ‘Yleinen’ Category

#ANVÄNDDINTID

Vad behöver du veta om screening för livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer kan utvecklas under en lång tid utan att ge symtom. I screeningen söker man förutom cancer också förstadier till cancer hos personer som inte har cancersymtom. Målet är att upptäcka dessa förstadier på livmoderhalsen innan de utvecklas till cancer. Då kan cancern förhindras.

Det kostar dig inget att gå på screening.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland unga kvinnor i Europa. I Finland är livmoderhalscancer sällsynt tack vare screeningen som redan erbjudits i decennier. Förekomsten av livmoderhalscancer har ändå ökat i Finland bland kvinnor under 40 sedan 1990-talet. De flesta fallen av livmoderhalscancer påträffas hos kvinnor som inte deltagit i screening.

Vill du veta mera?

Vanliga frågor

Hur deltar jag i screeningen?

Du får ett brev till din hemadress med en kallelse till screening. I kallelsebrevet finns information om plats och tid för screeningen. Om den tid som bokats för dig inte passar kan du boka om besöket. I kallelsebrevet finns anvisningar för hur du bokar en ny tid. Gå sedan på undersökningen på utsatt tid.

Om du inte fått en kallelse eller glömt att gå på undersökningen, kontakta den enhet som ordnar screening inom ditt välfärdsområde. På webbplatsen för ditt välfärdsområde hittar du information om vem som ordnar screeningen.

Vad händer under screeningbesöket?

Sjukskötaren ställer först några frågor till dig, till exempel om menstruation, graviditet och tidigare screeningprov. Sjukskötaren ber dig sedan ta av dig kläderna på underkroppen och lägga dig i gynstolen. Du får instruktioner under provtagningen. Sjukskötaren för in ett instrument i slidan som gör att hen ser bättre. Sedan tar hen provet genom att stryka lätt med en spatel eller en liten mjuk borste mot slidans yta. Det kan nypa till lite men går snabbt över. Om du spänner dig inför provtagningen är det bra att tala om det för sjukskötaren.

Lönar det sig att delta i screeningen även om jag är frisk och inte har några symtom?

Det lönar sig att delta. Eftersom livmoderhalscancer utvecklas långsamt kan man med hjälp av screening upptäcka förstadier till cancer. Det är alltid bra att delta i screeningen, även om en motsvarande undersökning gjorts någon annanstans under den senaste tiden.

Behöver jag delta i screeningen ifall jag endast har en sexpartner eller inte har någon sexuell relation för tillfället?

Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i livmoderhalscancer, och sexuell läggning, sexuell aktivitet eller preventivmetod är inte avgörande faktorer. För alla kvinnor som inlett sitt sexualliv är det alltså bra att delta i screening.

Kan jag delta i screeningen ifall jag är gravid eller har mens?

Graviditet och amning är inga hinder för att delta i screening. Man tar helst inte screeningprov under menstruationen. Men menstruation är ändå inget hinder ifall du inte kan boka om din tid.

Screening av tarmcancer startar i hela Finland

För vem, varför och hur?

Screening för tarmcancer tas i bruk i hela landet 2022. Screeningen gäller alla i åldern 60-68 det första året. Stegvis kommer screeningen att utvidgas enligt åldersgrupp. Programmet omfattar hela målgruppen, det vill säga alla 56-74-åringar från år 2031 och framåt. Tarmcancer är vanligast i denna åldersgrupp.

Det förnyade screeningprogrammet för tarmcancer började i Finland på våren 2019.

De kommuner som 2021 organiserar screening:

Gustavs, Jyväskylä, Muurame, Orivesi, Pemar, Posio,  Sagu, S:t Karins,  Säkylä, Tammerfors, Uleåborg, Ylitornio

Under de första två åren av screeningprogrammet d.v.s. 2019-2020 kallades 60-, 62-, 64- och 66- åringar till screeningen i frivilliga pilotkommuner.

Med hjälp av screeningen försöker man upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede då den inte ännu förorsakar symtom. Syftet med screeningen är att minska antalet dödsfall i tarmcancer.
Vid screening för tarmcancer letar man efter tecken på blod i avföringen. Screeningprovet tas själv hemma i samband med ett toalettbesök och skickas per post till ett screeninglaboratorium där det ska undersökas. Postavgiften på returkuverten är betald.

Läs mer om situationer där du kanske undrar om deltagandet i screeningen

Hurdana är symptomen på tarmcancer då? Läs mer om tarmcancer.